ICO là gì?

ICO là viết tắt của “Initial Coin Offering”, một phương tiện không được kiểm soát bằng cách huy động vốn cho một liên doanh cryptocurrecy mới. Trong...